TRTAJANS - Adil Minbaşı

 Xəbərlərin Faktiki Ünvanı 

Adil Minbaşı

Adil Minbaşı

Orta Şərq